Ansættelsesret

Hvad er ansættelsesret?

Ansættelsesret er en bred betegnelse for de regler, der gælder i forbindelse med en ansættelse. Både som arbejdsgiver og lønmodtager er det vigtigt, at du kender de regler, som regulerer ansættelsesforholdet.

Et ansættelsesforhold træder i kraft, når en lønmodtager leverer en service til en arbejdsgiver og bliver kompenseret i form af løn.

Groft sagt er ansættelsesret de love og regler, som arbejdsgiver og lønmodtager skal følge i et ansættelsesforhold.

Hvorfor det er vigtigt at have styr på

Hvis man ikke har sat sig ind i ansættelsesretten, kan det være svært at vide, hvordan man som lønmodtager er stillet og om man er sikret på den måde som lovgivningen kræver.

Som arbejdsgiver er det dyrt, hvis man ikke har styr på sine ansættelseskontrakter. En tvist med en opsagt medarbejder er både tidskrævende og dyr. Derfor er det vigtigt, at kontrakten udtømmende regulerer ansættelsesforholdet og overholder den ansættelsesretlige lovgivning.

Derfor er det netop så vigtigt at have styr på sagerne. Enten ved selv at bruge en masse tid på at læse regler og love, eller ved at benytte en advokat, som kender reglerne ud og ind.

Lad mig hjælpe dig med at være på den sikre side

Hvad enten du er lønmodtager eller arbejdsgiver, så kan du overse noget eller komme til at overtræde loven. For at være på den sikre side og får at spare dig for unødige konflikter og dermed omkostninger, kan det være en god idé at benytte en advokat.

Jeg har speciale i bl.a. ansættelsesret. Med min hjælp kan du sikre dig, at ansættelseskontrakten opfylder lovens krav og ikke giver unødig grund til tvist. Du kan blive klædt på til en forhandling om f.eks. løn eller fratræden. Ring til mig for en kort, indledende drøftelse.

Spørg endelig, hvis du er i tvivl om noget

Mange afholder sig fra at ringe til advokat, hvis der opstår spørgsmål. Hos mig er man meget velkommen til at ringe, hvis man har spørgsmål eller har lyst til en uforpligtende drøftelse.

 

At samarbejde med en advokat er et tillidssag og et spørgsmål om en god mavefornemmelse. Derfor er du meget velkommen til at ringe til mig på hverdage mellem 09.00-16.00 og mit nummer er 70 13 12 03.