Personskadeerstatning

Har du brug for en advokat med speciale i personskadeerstatning?

Mit navn er Lotte Lindahl Andreasen. Jeg er advokat med speciale i personskadeerstatning. Hvis du vælger at benytte min bistand, vil du få en advokat, som har gennemgået mange sager om personskadeerstatning.

Nogle forsikringsselskaber, arbejdsgivere og andre professionelle aktører kan have en interesse i at trække sagen i langdrag, ”glemme” anmeldelsen af arbejdsskader, lave en meget konservativ udmåling af erstatningen mv. I sådanne sager er det godt at have en advokat med fra starten, som kan sikre, at sagen bliver tilrettelagt ordentligt med det samme.

Vidste du, at i nogle sager bliver advokatens salær faktisk betalt. I sager, hvor der er et juridisk ansvar, f.eks. i færdselssager (uanset hvem der har skylden) betaler ansvarsforsikringen et rimeligt advokatsalær. Det vil sige, at den tilskadekomne i princippet intet skal betale selv. Det er derfor helt uden mening, hvis man ikke i disse sager får en advokat med speciale i personskadeerstatning til at være tovholder på sagen. Også selvom forsikringsselskabet i første omgang virker til at ville samarbejde og udbetale erstatning.

Besværligt at finde rundt i

Hvis du er kommet til skade og gerne vil have erstatning, kan det være svært at finde rundt i reglerne. På grund af mit speciale i personskadeerstatning, har jeg opbygget en stor erfaring i at behandle personskadesager og sørge for, at den tilskadekomne får den rette erstatning inden for rimelig tid. Du kan være berettiget til erstatning, hvis du har været udsat for en ulykke eller arbejdsskade.

Erstatningen afhænger af om skaden er en ulykke (f.eks. en trafikulykke) eller er sket i forbindelse med dit arbejde.

Erstatningsposterne er mange og afhænger også af skadens art. Nogle af erstatningsposterne er bl.a.:

  • Tabt arbejdsfortjeneste. Hvis du på grund af skaden (ikke arbejdsskader/arbejdsulykker) har haft en indtægtsnedgang, f.eks. fordi du ikke har fået løn under sygdom kan du være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste.
  • Er der helbredsudgifter forbundet med personskaden, som f.eks. fysioterapi, medicin mv., kan disse erstattes. Vær dog opmærksom på, at f.eks. fysioterapi normalt kun betales op til et år efter ulykken.
  • Du har lidt andet tab som følge af skaden, f.eks. ødelagte briller eller tøj, som ikke er dækket af din almindelige indboforsikring.
  • Har du i forbindelse med en ulykke (ikke arbejdsrelateret) haft sygedage, er du berettiget til godtgørelse for svie- og smerte.

Har skaden samtidig givet varige følger, kan du være berettiget til:

  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne

Der er altså rigeligt at gå i gang med, hvis skaden dækker én af ovenstående kategorier.

Kontakt mig for en uforpligtende drøftelse af din sag

Hvis du stadig er i tvivl om, hvorvidt en advokat er den rette løsning, er du velkommen til at kontakte mig. Sammen kan vi tage en uforpligtende drøftelse om din situation. Her vil jeg blandt andet komme med forslag til, hvad jeg mener er den bedste løsning for dig.

Som nævnt ovenfor er det en gratis drøftelse jeg tilbyder. Hvis du ikke ønsker min hjælp, behøver du ikke betale noget som helst.

Telefonnummeret er 70 13 12 03

Du kan ringe til mig mandag til fredag mellem 09.00-16.00