Personskadeerstatning

Hvis du er kommet til skade og gerne vil have erstatning, kan det være svært at finde rundt i reglerne. På grund af mit speciale i personskadeerstatning, har jeg opbygget en stor erfaring i at behandle personskadesager og sørge for, at den tilskadekomne får den rette erstatning inden for rimelig tid.
Ansættelsesret

Jeg har speciale i bl.a. ansættelsesret. Med min hjælp kan du sikre dig, at ansættelseskontrakten opfylder lovens krav og ikke giver unødig grund til tvist. Du kan blive klæde på til en forhandling om f.eks. løn eller fratræden. Ring til mig for en kort, indledende drøftelse.
Familieret

Står man i den uheldige situation, at man skal skilles eller gå fra hinanden er det vigtigt, at få lavet ordentlige aftaler om såvel bodeling som om børnene.
” Overlad juraen i de rigtige hænder “

70 13 12 03

la@advokatla.dk