Fremtidsfuldmagter

Siden 2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der træder i kraft, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evne til at tage vare på dine økonomiske og/eller personlige forhold på grund af sygdom, svækket mental funktion, ulykke eller lignende.  

Så længe du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine forhold, har en fremtidsfuldmagt ingen virkning. Fremtidsfuldmagten er inaktiv og “sover”. Men hvis du i fremtiden ikke længere kan tage vare på dig selv, vil fuldmagten “vågne” og træde i kraft.  

Der er ingen, der kan spå om fremtiden og det er måske meget godt, at vi ikke kender morgendagen. Men derfor er det særligt vigtigt at tage stilling til, hvad der skal ske, hvis man ikke længere kan tage vare på sine personlige og økonomiske forhold. Dette skal man gøre, mens man er frisk og rask. Forhåbentlig kommer man aldrig til at bruge fuldmagten. 

En fremtidsfuldmagt er et alternativt til at få udpeget en værge og blive sat under værgemål. Forskellen er, at du med en fremtidsfuldmagt skal spørges, inden der træffes vigtige beslutninger, i det omfang det overhovedet giver mening. En udpeget værge, skal ikke spørge dig eller inddrage dig i vigtige beslutninger.  

Når man udfærdiger en fremtidsfuldmagt, er der rigtig meget at tage stilling til. Det er derfor vigtigt med en grundig rådgivning, forinden fuldmagten gives. Derforuden er der formkrav til oprettelse af fuldmagten.  

Oprettelse af fremtidsfuldmagt kræver, at du har NEM-id, medmindre du er fritaget for kravet om at modtage digital post fra det offentlige.  

Du er meget velkommen til at ringe for en kort, uforpligtende drøftelse af dit behov for en fremtidsfuldmagt.