Det med småt

Advokat Lindahl Andreasen, cvr. nr. 35 08 91 95 er en personligt ejet virksomhed.

Advokat Lindahl Andreasen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Lindahl Andreasen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af virksomheden Lindahl Andreasen uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Lindahl Andreasen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Forbrugere kan klage over deres advokat til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Der henvises til http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/VilDuKlage/Foer%20du%20klager.aspx