Familieret

Har du et familieretligt problem eller spørgsmål?

Det kan i mange tilfælde være en god idé at kontakte en advokat, når der skal indgås ægteskab eller andre familieretlige aftaler eller dispositioner. Skal du skilles eller arve, kan en advokat med speciale i familieret spare dig for meget besvær.

Jeg har stor erfaring med sager om samvær, bopæl og forældremyndighed. Jeg er medlem af Danske Familieadvokater og deltager løbende i efteruddannelse, så jeg hele tiden er orienteret om nyeste praksis og regler.

Skal du skilles eller har behov for hjælpe i forbindelse med bodelingen, har jeg stor viden og praktisk erfaring hermed.

Hvad er familieret?

Familieret er en bred betegnelse på den del af civilretten, som er regulerer familiens retstilling, samt de indbyrdes rettigheder og pligter hos familiemedlemmerne.

Familieret dækker over mange forskellige elementer. De mest centrale er ægteskab, separation og skilsmisse, forældremyndighed, samvær, børnebidrag og adoption. Arveretten hører også til familieretten.

Familieretten er med til at bestemme de gældende betingelser for indgåelse og opløsning af ægteskab, fordeling af arv til de efterladte familiemedlemmer, samt fordelingen af boet efter en skilsmisse eller dødsfald.

Ægteskabsloven, forældreansvarsloven, arveloven og lov om skifte af fællesbo hører alle under familieretten.

Familieret bliver overset af mange danskere

Der er desværre et stort antal danskere, som ikke sætter sig ind i den vigtige familieret. Det kan der være flere grunde til. For det første kan det være svært at sætte sig ind i et område, som dækker mange love og regler. For det andet har vi et håb om, at vi aldrig vil komme ud for familieretlige tvister. Skilsmisse og separation er aldrig ønskværdigt, men derimod noget man helst undgår at tale om. Det kan ofte ende i grimme situationer, hvor der virkelig kan blive brug for en god advokat.

I mange tilfælde vil man kunne undgå de uheldige situationer, hvis man i god tid får den rette advokat med på sidelinjen. I tilfælde af giftemål kan det få alvorlige konsekvenser for den enkelte, hvis man ikke allerede ved ægteskabets begyndelse får snakket om formueordning, og om hvad der skal ske i tilfælde af en skilsmisse. Det kan være ubehageligt at tale om, men det er nødvendigt, hvis man gerne vil forebygge problemer.

Står man i den uheldige situation, at man skal skilles eller gå fra hinanden er det vigtigt, at få lavet ordentlige aftaler om såvel bodeling som om børnene. En advokat kan rådgive om juraen i disse sager og få skrevet aftalerne ned. Alt for ofte opstår der uenighed om, hvordan en aftale skal forstås, hvis den ikke er rigtigt formuleret.

Spørg endelig, hvis du er i tvivl om noget

Mange afholder sig fra at ringe til advokat, hvis der opstår spørgsmål. Hos mig er man meget velkommen til at ringe, hvis man har spørgsmål eller har lyst til en kort uforpligtende drøftelse.

At samarbejde med en advokat er et tillidssag og et spørgsmål om en god mavefornemmelse. Derfor er du meget velkommen til at ringe til mig på hverdage mellem 09.00-16.00, fredag dog 09.00-15.00 og mit nummer er 70 13 12 03.